План

роботи з громадськістю, батьками учнів

на 2017-2018 н.р.

Мета: формування педагогічної культури батьків, , надання конкретної індивідуальної методичної допомоги, забезпечення співробітництва педколективу та батьків.

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Контроль за виконання

1

Збори батьків учнів 1(5)кл. за участю вчителів-предметників:

1.Ознайомлення батьків першокласників з організацією навчально-виховного процесу в гімназії:

- про навчальні програми;

- про забезпеченість підручниками;

- про організацію системи виховної роботи;

2.Знайомство з внутрішнім розпорядком

вересень

адміністрація

кл.керівники 1(5)кл.,

психолог

соціальний педагог

протокол

 

2

Лекція:

«Психологічні передумови успішної адаптації п’ятикласників »

 

вересень

Станкевич А.В.

План консп.

3

Відвідування сімей учнів на дому

протягом навчального року

кл.керівники

акти відвідування

4

Відвідування сімей учнів, що знаходяться під опікою та учнів, що перебувають на внутришкільному обліку.

вересень

січень

та за необхідн.

Харламова О..

кл. керівники

 

 

акти відвід.

5

Батьківська конференція

вересень

травень

адміністрація

протокол

6

Засідання Ради гімназії

вересень

грудень

березень

травень

адміністрація

протокол

 

7

Батьківські збори  батьків учнів 2(6)-7(11) класів:

1.Ознайомлення з планом роботи гімназії; вимогами щодо виконання Уставу гімназії.

2.Тема всеобучу: «Проблеми сучасного виховання та навчання дітей»

- обговорення дискусійних питань

- обговорення педагогічних ситуацій.

3. Аналіз стану відвідування занять учнями за 2016-2017 н.р., здійснення контролю за відвідуванням з боку батьків у 2017-2018 н.р.

4. Анкетування батьків з метою визначення проблемних питань;

5.Звіт і вибори батьківського комітету.

6. Безпека дорожнього руху учнів до гімназії

вересень

 

адміністрація

Станкевич А.В.

кл. керівники

 

 

протокол

8

Бесіда з батьками « Соціально-психологічні аспекти виховання підлітка», батьки 3(7)-5(9) кл.

вересень

Харламова О.А.

План консп.

8

Індивідуальні консультації батьків учнів 1(5)-7(11)  класів з проблем виховання дітей

протягом навчального року

адміністрація

Станкевич А.В.

кл.керівники

інформ.

9

Засідання батьківського комітету

  вересень

грудень

березень

травень

адміністрація

голова батьківського комітету

прото кол

10

Засідання координаційної ради.

жовтень

грудень

лютий

квітень

Воробйовий Т.Л.

Харламова О.А.

прото кол

11

Консультації батьків стосовно адаптації учнів

жовтень

Станкевич А.В.

кл.керівники

інформ.

 

12

Забезпечення участі батьків у засіданні педагогічної ради за темою:  «Принципи  організації виховного процесу, спрямованого на забезпечення всебічного розвитку дитини, формування в неї системи життєвих цінностей, уміння самостійно вчитися, критично мислити, орієнтуватися у світі професій й самореалізовуватися у різних видах діяльності»;

листопад

Адміністрація

кл.керівники

наказ

13

Консультації батьків, які мають обдарованих дітей

 

постійно

Станкевич А.В.

інформ.

 

 

 

14

 Батьківські збори:

1.Результати навчальних досягнень учнів.

2.Рейтинг класу.

2.Звіт класного керівника про результати виховної роботи у І-му семестрі 2017-2018 н.р.

3. Звіт про підсумки відвідування занять у І-му семестрі 2017-2018 н.р.

Батьківський всеобуч: «Правова та законодавча база для трудових мігрантів» 5(9), 7(11) кл

«Мама, тато, я – дружна любляча сім`я»

3 тиждень грудня

Харламова О..

класні керівники

5(9), 7(11) кл.

Станкевич А.В.

план-консп.

15

Батьківські збори:

1.Психолого-педагогічна просвіта:

- доповідь «Формування життєвих компетентностей дітей»»

2Навчальні досягнення.

 3. Планування ремонтних робіт.

 

березень

 

Станкевич А.В.

Харламова О..

кл. керівники

 

протокол

16

Лекція «Підліток: як йому допомогти? », батьки учнів 4-х  кл

 

березень

 

Станкевич А.В.

Харламова О..

кл. керівники

 

План-консп.

17

Батьківський день

квітень

адміністрація

кл.керівники

наказ

18

Батьківські збори:

1.Психолого-педагогічна просвіта:

«Засоби і методи педагогічного впливу на підлітків у родині. Похвала і покарання у родині.» (інформаційно-аналітична бесіда з елементами ситуативного практикуму)

- як навчити дитину безпечній поведінці

- ситуативний практикум і обмін досвідом сімейного виховання.

3. Результати навчальних досягнень.

травень

адміністрація

Станкевич А.В.

Харламова О..

кл. керівники

протокол

19

Робота консультпункту практичного психологата соц.педагога

 

Протягом року

психолог

інформ.