УВАГА!!! Гімназія ПРАЦЮЄ в дистанційному режимі!!! УВАГА!!! Гімназія ПРАЦЮЄ в дистанційному режимі!!! УВАГА!!! Гімназія ПРАЦЮЄ в дистанційному режимі!!!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про благодійництво та благодійні організації

ПОСТАНОВА від 17 серпня 1998 р. N 1295 Київ
Про затвердження Порядку розподілу товарів,  отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у  вигляді наданих послуг або виконаних робіт


ПОСТАНОВА від 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування


ПОСТАНОВА від 16 листопада 2011 р. N 1195 Київ
Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям


НАКАЗ
Про комісію з питань оцінювання вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка закладу

НАКАЗ
Про порядок збирання добровільних внесків батьків до благодійного фонду гімназії та посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною