Первомайська гімназія

Первомайської міської ради

Миколаївської області

 

 

        

Розвиток творчих здібностей учнів інноваційними засобами бібліотечної роботи

 

(З досвіду роботи бібліотекаря гімназії Скрипник Л. Б.)

 

 

2017 р.

 

 

Слайд № 1

Сучасне суспільство знаходиться в стані постійних і динамічних змін, характер яких зумовлюється не тільки наявними соціальними факторами, а й визначається впливовою діяльністю окремих яскравих і талановитих особистостей. Останні, як засвідчила історія людства ХХ ст., спроможні вплинути на суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток окремої країни й у цілому всього світу. Тому проблема обдарованості на сьогоднішній день набуває все більшої актуальності. Це, перш за все, пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання творчих дітей становить одне із головних завдань сучасної  бібліотеки.

 Сьогодні надзвичайно важливе місце у виявленні та розвитку  творчих здібностей дитини відводиться шкільним бібліотекам, які є не лише інформаційним центром навчального закладу, але й осередком виявлення, формування та розвитку всебічно розвиненої, самодостатньої особистості. Тому існує необхідність в удосконаленні роботи шкільних бібліотек щодо виявлення та розвитку талановитих  дітей, знаходження нових підходів та засобів у співпраці з учнями, педагогами, батьками.

Слайд № 2

Сьогодення потребує подальших досліджень феномену обдарованості, зокрема розв’язання такої психолого-педагогічної проблеми, як навчання та виховання творчих  та талановитих дітей.

Що ж впливає на розвиток творчих здібностей дитини?

Це школа, бібліотека,театри і кінотеатри, гуртки, музичні та художні школи, зустрічі з творчими людьми.

 Слайд № 3

Найголовніше завдання шкільного бібліотекаря – в будь – якій ситуації створити творчу атмосферу . Більше того він повинен розуміти психологічну сутність процесу і сам мати творчі здібності. Бути творчим, активним, допитливим, артистичним, оригінальним,асоціативно мислити, прагнути до перемоги.

 

Слайд № 4

Існує думка, що талановиті  діти не потребують допомоги дорослих, особливої ​​уваги і керівництва. Однак в силу особистісних характеристик такі діти найбільш чутливі до оцінки їх діяльності, поведінки і мислення. Творча  дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до оточення. Для них не існує стандартних вимог (все як у всіх), їм складно якщо існуючі норми і правила йдуть врозріз з їх інтересами і здаються безглуздими. Для обдарованої дитини твердження, що так прийнято, не є аргументом.

Вирішення проблеми формування творчої особистості, розвиток здібностей та обдарувань юного громадянина значною мірою залежить від педагога,творча діяльність якого стає міцним засобом формування і розвитку здібностей та обдарованості школярів. Проблема виявлення і розвитку талановитих  дітей вимагає сьогодні і  від бібліотекаря  вміння працювати в творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно удосконалювати професійну діяльність, створювати свою творчу лабораторію, опановувати специфічними формами і методами роботи з творчими  дітьми у навчально-виховному процесі.

 

Слайд № 5

Але є  проблеми :   

-протиріччя між зниженням у молодого покоління зацікавленості читанням і необхідністю підтримувати стійку емоційну зацікавленість літературою і читанням;
- протиріччя між наявністю у бібліотеці найкращих творів вітчизняної та зарубіжної літератури і постійним   зростанням чисельності користувачів, які читають лише програмову літературу; 
- протиріччя  між старою і новою системою освіти, коли виникла необхідність створення в умовах особистісно-орієнтованого навчання нової  системи читання.

Тому для вирішення проблем ми ставимо за мету:

 

 Слайд № 6

 • Виявити прийоми організації діяльності користувачів бібліотеки,
  які сприяють формуванню читацької компетентності при читанні художньої літератури, розвитку творчого читання, творчої думки та здібностей користувачів;
 •  Залучити  кожного читача до різносторонньої діяльності,
 • Виховувати  дітей небайдужими, здатними відгукнутися серцем, думками, почуттями на події оточуючого життя, літературного твору.

Досягнути високого рівня навчально-виховного процесу не можна без постійного розвитку педагогічної майстерності, підвищення рівня поінформованості .

Педагогу щодня необхідна інформація про нові технології навчання та виховання, нові програми, варіанти підручників, рекомендації, інструкції, наукові відкриття, матеріали про вітчизняний за зарубіжний педагогічний досвід.        

Сучасна педагогічна праця вимагає нових професійних компетенцій, можливостей за мінімальний час застосувати їх у практику. Оскільки бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом навчального закладу, то всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати педагогічному колективу, трансформуються і відображаються в її діяльності.

Єдиних рекомендацій щодо навчання та виховання талановитих дітей не існує, адже кожна дитина –унікальна особистість зі своїми перевагами і недоліками. Тому головне завдання – індивідуальний підхід до кожного учня, зокрема учня обдарованого, з вираженою індивідуальністю, незалежністю. Робота з такими дітьми вимагає значних професійних і педагогічних знань від бібліотекаря .

 Активність  роботи бібліотеки грунтується на співпраці з бібліотечним активом, учнями, вчителями.

Бібліотека нашої гімназії – це особливе педагогічне середовище, яке сприяє виявленню та розвитку творчо обдарованих дітей. У своїй діяльності бібліотека  виступає як джерело інформації, організатор індивідуальної та колективної діяльності, спрямованої на розвиток, виховання та навчання гімназистів.

Слайд № 7

Перед педагогічним колективом та бібліотекою поставлені одні й ті ж завдання:

• виявити і залучити до читання в бібліотеці  дітей, які мало читають, сприяти формуванню стійкого інтересу до читання;
• вивчити  методику творчого читання, використовувати її в практиці  роботи з користувачами шкільної бібліотеки;
• вивчити читацькі інтереси користувачів;
• створити умови для підвищення пізнавальної активності учнів, розвитку їх творчих здібностей;
• розвивати читацьку компетентність  через організацію творчих   та літературних ігор, конкурсів;
• стимулювати творчість дітей.

Слайд № 8

Очікуємо на такі результати:

 • бібліотека – осередок розвитку всебічно розвиненої, творчої особистості;
 • стійкий інтерес до читання;
 • сформований імідж учня читача

Слайд №  9

Серед основних традиційних форм , впроваджених у роботу бібліотеки гімназії , слід визначити такі: допомога у створенні інтегрованих уроків, написання рефератів, повідомлень з навчальних дисциплін; створення додаткових картотек, інформаційних списків, виставкова діяльність, конкурси, експрес-інформації; формування інформаційної культури учнів, постійного прагнення їх до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел.

Серед нетрадиційних технологій – робота клубу «Ерудит»,  співдружність з клубом «Автограф», робота літературно-творчого гуртка «Журналіст».

В бібліотеці гімназії створені умови надання доступу до нетрадиційних носіїв інформації, зокрема, через мережу Інтернет; системи бібліографічної інформації.

Зв’язок бібліотеки гімназії з учителем сприяє більш точному вивченню читацьких інтересів, тіснішому контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи, надає можливість спільного проведення масових заходів. Спільні зусилля педагога і бібліотекаря мають добрі наслідки для творчої роботи з дітьми, допомагають гармонійному розвитку особистості.

Бібліотекою гімназії  проводиться координаційна робота з вчителями–предметниками та консультативні години для класних керівників із метою популяризації науково–методичної літератури, періодичних видань із виховної роботи різних напрямів.

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів бібліотекою з педагогічним колективом гімназії. Це уроки народознавства, конкурси, вікторини, брейн-ринги, уроки-зустрічі в бібліотеці, бібліотечні години спілкування. Традиційними в гімназії стали виступи бібліотекаря на педраді, класних годинах, інформаційні експрес-повідомлення, аналіз читацьких формулярів, визначення найактивніших читачів. Активно співпрацює бібліотека гімназії  з класними керівниками, соціально-психологічною службою у питаннях роботи з обдарованими та творчими  учнями.

 

Слайд № 10

З метою розширення пізнавальних інтересів учнів з української літератури, історії, українознавства, виховання почуття патріотизму, національної гордості в гімназії  відбувся  тиждень "Шевченкові березини", протягом якого пройшли  виховні години, конкурси читців, літературно-музичні композиції, конкурс на кращий учнівський твір "Полум'яне слово Шевченка", конференція "Великі українці. Тарас Шевченко".

 

Слайд № 11

Цього року до відзначення Міжнародного дня дитячої книги  приєдналися  вчителі англійської мови та учні гімназії. Було організовано виставку книг англійською мовою, яка викликала величезний інтерес серед учнів гімназії . Цим підкреслюється надзвичайно важлива роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі.

 

Слайд № 12

Гімназисти були активними учасниками  літературно – музичного ранку «Достойна донька матері – Вкраїни, ти залишала в спадок нам пісні», до 145-річчя від дня народження Лесі Українки, що відбувся в читальному залі бібліотеки. Вони уважно слухали українські пісні, переглянули відеофільм, чудово самі читали Лесину поезію.

 

Слайд № 13

2003 року в гімназії створено друкований орган– газету «Нова генерація». Умінню спілкуватися, творчо мислити, знаходити самостійне рішення проблеми , висловлювати свої думки, аналізувати події сприяє залучення учнів до підготовки  кожного чергового номера. Щорічно  газета бере участь у Національному конкурсі шкільних газет. Серед найбільш вагомих результатів – ІІ місце з номінації «Найкраща національна газета», 2007р., І місце за матеріал «Ближче до Європи» з номінації «Найкращий матеріал на тему євроінтеграції», 2008р. Змінилося чотири покоління юних журналістів, але зберігаються традиції, започатковані першим редактором  - Рябикіною А.В., набувають подальшого розвитку матеріали постійних рубрик: «Сторінками історії», «Сьогодення гімназії»,  «Кількома рядками», «Знай наших», «Поетична сторінка».

Слайд № 14

Щороку  на базі Первомайської гімназії  проходить  І (гімназійний ) етап конкурсу  читців  «Поетична пристань», мета якого : розвиток та популяризація художнього слова, пошук та підтримка обдарованої молоді, патріотичне виховання засобами українського мистецтва.  Цього року захід  був присвячений   80 –річчю від  дня народження  М.С. Вінграновського.     У конкурсі читців взяли участь учні 1(5)-7(11)-х класів. Переможцями стали Хлиста Іван 6 (10) клас, Свистун Яна 5(9)-Б клас, Навоєва Аліна 2(6) клас.

Слайд № 15

Для розвитку логічного та образного мислення; творчих здібностей  цілеспрямованості, наполегливості в досягненні мети, самостійності в гімназії  існує   клуб «Ерудит», засідання якого   проводяться в формі  інтелектуальних  ігор.

 

Слайд № 16

Поширеною технологією масової роботи з читачами є книжкові виставки, пробуджують в читачів інтерес до літератури, допомагають розкрити книжковий фонд бібліотеки. На початку навчального року поновлено постійнодіючі тематичні  виставки; протягом  навчального року оформлюються виставки до предметних тижнів, виставки до ювілейних літературних дат.

 • Обрії пізнання ;
 • За здоровий спосіб життя;
 • Історична спадщина;
 • Літопис рідного краю;
 • Перлини української класики;
 • Із мови починається мій рід та інші.

До 80-річчя з дня народження М.С. Вінграновського оформлено виставку літератури «Не одійде мій голос, голос мій не відлюбиться…

       Підготовка  кожної виставки передбачає відбір літератури відповідного призначення,  цитат, ілюстрацій, художнього оформлення, продумування композиції та її розташування.

Слайд № 17

В розвитку творчих здібностей учнів допомагають  зустрічі з творчими людьми. Цікавими завжди є засідання клубу «Автограф», зустрічі в міській бібліотеці з краєзнавцями, літературні вітальні в бібліотеці з письменниками рідного краю.

Слайд № 18 Слова на слайді

У роботі шкільної бібліотеки з творчими та талановитими  учнями використовуються індивідуальні, групові форми роботи, здійснюється пошуковий та дослідницький підходи у засвоєнні знань.

Значну роль у роботі бібліотеки гімназії відведено бібліотечним урокам, які спрямовані на популяризацію літератури, на забезпечення інформаційних потреб учнів, на формування естетичних смаків та всебічного розвитку особистості.

 

Слайд № 19

Бібліотечні уроки – основний вид діяльності шкільної бібліотеки з формування інформаційної культури особистості учня, підготовки до продуктивної самостійної роботи з джерелами інформації, скеровані на те, щоб зацікавити гімназиста книгою, залучити його до багатого світу національної культури та мистецтва.

Зараз знижується значущість читання. Виховна функція з початком інформатизації вже не відіграє великої ролі. Читання, яке було масовим, програмним, зараз пов’язане із професійною зацікавленістю.Спеціалізовані журнали, газети, комп’ютерна інформація посідають більш вагоме місце у процесі читання, ніж книжкова продукція, книга втрачає орієнтаційну значущість.

Використання інноваційних технологій сприяє навчанню та вихованню творчо обдарованої особистості, допомагає формуванню сучасного компетентного користувача інформації. Серед них – метод проектів, спрямований на здобування учнями знань, умінь і навичок у процесі планування й вико­нання практичних завдань.

За видом діяльності у бібліотеці гімназії розроблено  такі проекти:

 

Слайд № 20 назви проектів

Виставка проектів

Інформаційним  був перший індивідуальний проект, присвячений 200-річчю від дня народження М.В.Гоголя «Сторінками життя великого письменника».

Проект «Рідний край – Первомайщина», створений до 330-ї річниці міста,  став спільним  проектом бібліотекаря, вчителів та учнів.

    До творчих можна віднести  проект «Шевченко – художник», присвячений  200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.

Так, ігровим проектом, втіленим у 2013 році, став «Найкращий читач».

    Прикладом впровадження практико-орієнтовного типу  став проект «Книга – наш друг і порадник», організований в рамках щорічної акції «Живи, книго!».   

Також цікавою та корисною стала для учнів-читачів робота над проектом – подорожжю «Храм душі». Цей проект був присвячений бібліотеці та професії бібліотекаря.

 

Робота учнів над бібліотечними проектами підвищує інтерес до книги як основного джерела інформації, поглиблює знання про бібліотеку, спонукає до пошуку інформації з різноманітних джерел, залучає комп’ютерні технології, інтегрує в собі проблемний підхід, групову, пошукову, презентативну форми роботи.

Групові проекти дозволяють залучати до активного читання і творчості більшу кількість учнів. Включившись в роботу над проектом, його учасники читають, вивчають різноманітні інформаційні джерела. Таким чином, змінюється репертуар читання, якість читання і, звичайно, кількісні показники. Поряд із розважальним і програмним читанням учні відкривають для себе книги з багатьох галузей знань.

Відбувається зміна якості читання:

 • учні читають осмислено;
 • учні читають значно більше;
 • учні удосконалюють навички читання і навчаються таким видам читання як ознайомлювальне, переглядове та вивчаюче читання.

Кінцевий результат будь-якого бібліотечного проекту – реалізація умінь і навичок учнів-читачів, отриманих на інтегрованих і бібліотечних уроках; розкриття творчого потенціалу обдарованих особистостей; самореалізація своїх професійних якостей бібліотекаря-педагога. Всі проекти використовуються за призначенням.

 

Слайд № 21

Вплив на читання дітей неможливий без тісного зв’язку бібліотеки з батьками. Бібліотека гімназії має багаторічний досвід роботи з батьками та громадськістю. Батьки звертаються за порадою: як зацікавити дитину читанням, який вплив має на неї книга, навчити розуміти прочитане, що краще читати. Основне завдання сьогодення – навчити цінувати книгу, відчувати в нійщоденну потребу, сприяти розвиткові особистості через спілкування з книгою. Батьки виховують своїх дітей власним прикладом. Наскільки дбайливо, з повагою вони ставляться до книги, як багато читають і які книги, так робитимуть і їхні діти. Батьки цікавляться тим, що читають їхні діти, які книги їм подобаються більше, чи відвідують інші бібліотеки міста.

 

Слайд № 22

 • итання - це вікно у світ пізнання, є запорукою успішного навчання дитини з усіх предметів. Тільки спільними зусиллями школи і сім'ї можна домогтись того, щоб  дитина полюбила книгу.

Спільне читання книг, переказ прочитаного один одному із подальшим обміном думками — це шлях читацького спілкування в сім'ї.

З метою виявлення участі батьків у зацікавленості дітей читанням бібліотекою гімназії проводяться індивідуальні бесіди, консультації, анкетування.

На жаль, не всі батьки розуміють, що інтерес до книжки, перші читацькі навички закладаються саме в сім'ї. Нерідко, перевіряючи щоденник, навіть сумлінні батьки не цікавляться тим, що читає син чи донька, чи відвідує дитина бібліотеку.

Батьківські збори – це досить дієвий інструмент для формування співпраці вчителя, психолога, бібліотекаря, батьків. Вони часто перетворюються на групові дискусії, мають велике значення для закріплення навичок спілкування з гімназистами по-новому. Сьогодні ця робота з батьками є актуальною та важливою.

 

Слайд № 23

На батьківських зборах проводяться бесіди, теми яких на екрані.

 • як організувати домашнюю бібліотеку, де придбати книги;
 • що робити, коли підручник або книгу зіпсовано або загублено;
 • якими альтернативними підручниками необхідно користуватися для додаткового навчання;
Ø про участь в акції«Подаруй книгу бібліотеці»
Ø які книги сприяють розвитку творчої обдарованості;
 • як визначити здібності дитини та розвивати їх.

 

Слайд № 24

Усвідомлення того, що творчо обдаровані діти – це величезне людське багатство, неоціненний національний скарб, гарантує людству гідне існування. Кожна особистість обдарована по-своєму. Тому, щоб зберегти національне багатство, примножити його і використовувати з максимально можливою користю, необхідно навчитися допомагати особистості віднайти себе і правильно оцінити, підтримувати її розвиток.

Завжди були, є й будуть у пошані ті, хто цінує знання, захоплюється вивченням наук, заглиблюється у світ книжок. Первомайська гімназія особливо трепетно ставиться до тих учнів, які показали себе наполегливими, талановитими, старанними, розумними. Усіх тих, хто своїми досягненнями прославляє наш заклад.

 

 Слайд № 25

Вже традиційним в нашому закладі є  свято  «Зоряний час »  на честь вшанування  призерів  міських,обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту учнівських дослідницьких робіт Малої академії Наук, предметних конкурсів.

Гімназія пишається своїми яскравими зірочками, які складають золоті розписи досягнень нашого навчального закладу, серед яких найактивнішими виявилися: Денисенко М. – 9 перемог, Кудрявцев В. – 9 перемог, Кочержинська П. – 5 перемог, Васясін В. – 5 перемог, Стуканенко А. – 4 перемоги, Цимбалюк М. – 4 перемоги,  Рогова А. – 3 перемоги, Васютинський  А. – 3 перемоги, Корчевський Д. – 3 перемоги.

Всі вони були учасниками різноманітних творчих та літературних  конкурсів. Серед них є переможці та учасники конкурсів  «Найкращий читач», «Відгук  на сучасну українську прозу» та інші.

 

Слайд № 26

У сьогоднішніх умовах шкільній бібліотеці відведена важлива роль у вихованні та розвитку творчих здібностей  особистості. Саме бібліотека покликана надати учневі свободу різносторонньої діяльності. ЇЇ завданням є створення відповідних умов для забезпечення пізнавальних потреб талановитих  дітей, формування життєвих компетентностей.

Робота колективу гімназії , яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді , створення умов , необхідних для розвитку індивідуальних та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

А використання інноваційних засобів бібліотечної роботи сприяє розвитку творчих здібностей учнів.

 

Завантажити презентацію